Med hasleturisttrafik få du rejser, buskørsel, busture og oplevelser

DeutschDanskSvenskaDeutsch
Kontakt os gerne på:
Tlf. + 45 56 96 50 03 

 

BUSTURE FRA NEXØ OG OMEGN

 

  Rytterknægten     

SYDTUR 9,00-17,00

Vi starter med at køre til Natur Bornholm, som er et natur- og oplevelsescenter, der gennem interaktive udstillinger, virtuel teknologi, samt naturvejledning har til formål at styrke interessen og forståelsen for øens natur og kultur Herfra køres til Almindingen, Bornholms største statsskov, hvor vi besøger Rytterknægten, Bornholms højeste punkt og vandrer til Ekkodalen, Bornholms største sprækkedal. Vi køre gennem Østermarie til Svaneke, hvor der bliver mulighed for at smage en røget sild og gå en tur på glastorvet samt besøge et bolsjekogeri. Herfra til Paradisbakkerne, hvor vi vandrer ind og ser Rokkestenen Derefter går turen via Nexø, forbi de svenske træhuse, skænket af den Svenske Stat efter det russiske bombardement i 1945 tilbage til Pensionatet.

Ønsker man ikke at komme til Natur Bornholm kan man som alternativ besøge Rønne by eller Bornholms Rovfugleshow.

 

  Rokkestenen i Paradisbakkerne

SYDTUR 9,00-16,00

Vi starter med at vi kører igennem fiskerlejet Årsdale til Paradisbakkerne, hvor vi vandrer ind og ser Rokkestenen. Derefter går turen til Nexø, forbi de svenske træhuse, skænket af den Svenske Stat efter det russiske bombardement i 1945. Derefter går turen videre forbi Balka Strand, igennem fiskerlejet Snogebæk til Dueodde, en af Europas fineste sandstrande. Her gøres ophold hvor der er mulighed for at spise den medbragte mad, samt gå en tur i klitterne.Turen fortsætter over Pedersker og Aakirkeby til Almindingen, Bornholms største statsskov, hvor vi besøger Rytterknægten, Bornholms højeste punkt og vandrer til Ekkodalen, Bornholms største sprækkedal.

 

   Jons Kapel

NORDTUR 9,00-17,00

Turen starter med at vi kører til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. Herfra videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest beliggende byer. Her bliver der et ophold, til at se byen på egen hånd. Derefter videre til Helligdomklipperne, her gøres ophold hvor der er mulighed for at spise den medbragte madsamt se klipperne og ”den sorte gryde”. Turen fortsætter videre igennem Tejn, Sandkås og tvillingebyerne Allinge-Sandvig til Hammershus slotsruin, hvor der er ophold for at se på borgen. Herfra videre til Vang hvor der er mulighed for at vandrer til Jons Kapel. Derefter går turen hjemad, forbi Ruts Kirke igennem Klemensker, Årsballe, Østerlars og Østermarie.

 

 Udsigt over Gudhjem

FORSLAG 1: Bustur Helligdommen, Gudhjem, Østerlars Rundkirke og Hammerknuden på egen hånd.

Turen starter kl. 8,30 hvor vi kører til Helligdomsklipperne ved Rø, for at se det smukke klippeparti. Derefter kører vi ind i landet til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. Herefter videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest beliggende byer. Her bliver et ophold, til at se byen på egen hånd. Efter besøget i Gudhjem køres til Hammershus, hvor i på egen hånd udforsker Hammerknuden. I kan vælge at gå påStenbrudsmuseet Moseløkken (husk at bestille tid) eller tage en guidet rundvisning på Hammershus (husk at bestille tid) eller gå Hammerknuden rundt. Kl. 17,15 kører vi tilbage til overnatningsstedet. Første halvdel af turen køres, så den slutter på Hammershus kl. 12,00.

 

 

 

 Natur Bornholm

 

FORSLAG 3. : Bustur Helligdommen, Gudhjem, Østerlars Rundkirke og Natur Bornholm.

Turen starter kl. 8,30 og vi kører ad Strandvejen gennem Tejn, Bornholms største fiskerleje til Helligdomsklipperne ved Rø, hvor vi ser det smukke klippeparti, derfra videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest beliggende byer. Her bliver et ophold, til at se byen på egen hånd. Derefter kører vi ind i landet til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. Efter et besøg i Østerlars rundkirke, kører vi til Natur Bornholm i Åkirkeby, som er et natur- og oplevelsescenter, der gennem interaktive udstillinger, virtuel teknologi, samt naturvejledning har til formål at styrke interessen og forståelsen for øens natur og kultur.  kl. 15,00, køres tilbage til overnatningsstedet.

 

 

Christiansø

SEJLTUR TIL CHRISTIANSØ

Fra overnatningsstedet køres til Gudhjem, hvorfra Christiansøfarten sejler til Danmarks østligste punkt. Kl. ca. 15,15 kommer i tilbage til Gudhjem, hvorfra i enten kan vælge at blive kørt tilbage til overnatningsstedet med det samme, eller i kan gå lidt i Gudhjem inden i bliver kørt tilbage.

 

  Hammershus

SLIPTUR TIL NORDLANDET

Kl. 8,30 bliver i kørt til Hammershus, herfra kan i vælge at gå på Stenbrudsmuseum Moseløkken (husk at bestille tid) eller tage en guidet rundvisning på Hammershus (husk at bestille tid) før i går Hammerknuden rundt. Kl. ca. 17,15 bliver i kørt tilbage til overnatningsstedet, efter nærmere aftalt sted med chaufføren.

 

Bornholms Rovfugleshow

ANDRE SLIPTURE

 

Endvidere arrangeres slipture til Natur BornholmBornholms Middelaldercenter eller Brændesgårdshaven Bornholms Rovfugleshow med flere.

 

Bemærk: Der tages forbehold for ændringer af tidspunkter og rækkefølgen i turforslagene. 

Persondata